pagu no nioi  

koretoitte tokuni nanimonasi
tada pagu ga suki